אירועים פרטיים - יוסי:

 053-7330134

אירועי חברה - ערן:

050-6379818

שביל בגן